Kondiční soustředění 2011

Kondiční soustředění 2011 najdete na http://bodyart.rajce.idnes.cz/Lucany_2011