Dětský aerobik

Od září 2016 je Radka garantem projektu Děti na startu - předsportovní přípravu dětí v centru Pexeso na Zbraslavi v pondělí a ve středu

V současném přetechnizovaném a uspěchaném světě stále více ubývá přirozeného pohybu.

Stále čteme v novinách, že se dnešní děti raději baví u počítače a televize, než venku pohybem. Na mnoha školách se také zanedbává výuka tělesné výchovy. Svůj díl zde má jistě i rychlý způsob života, méně času, který rodiče stráví se svými dětmi, špatná strava.

Proto je stále více dětí „ obéznějších“ a se špatným držením těla. Stále větší počet dětí má vážné rizikové faktory pro vznik chorob srdce a cév.

Dětský aerobik je jednou z mnoha možností, jak dětem ukázat, že i zdraví prospěšný pohybový program může být zábavný a položíme tak základy jejich budoucímu přístupu k pohybu a zdravé výživě. Mnoho rodičů pro své děti žádnou pohybovou aktivitu nehledá. Většina z nich se však sama necítí fit a negativně tak ovlivňuje svoje děti. My chceme přispět k tomu, aby rodiče své postoje změnily.

Aerobik je také velmi dobrým doplňkovým sportem pro děti, které se vrcholově věnují jinému sportu.

Dorůstající děti mají jiné fyziologické předpoklady než dospělí. Odlišná je také jejich metabolická reakce na tělesnou zátěž. To, že je třeba děti i zábavnou formou motivovat je samozřejmé.

U všech dětských věkových kategorií platí, že je třeba dbát na všeobecné pohybové dovednosti a obzvláště se zaměřit na cvičení pro správné držení těla.


Cvičení rodičů s dětmi – děti od 2 let
Zde si děti osvojují a zdokonalují základní pohybové dovednosti – chůzi, běh, skok, lezení.
Nacvičují se první cílené reakce dítěte na hudbu, tanečky doprovází zpěv písniček. Děti prvně vyjadřují rytmus pohybem, reagují na změny rytmu a nálady hudby. Zvyšuje se manuální zručnost při hře s míči, obručemi…….. Nemalým přínosem je i začlenění dítěte do kolektivu při společných hrách.

Cvičení předškoláků – 3-5 let , 5-7 let
V tomto věku ještě nemůžeme říci, že jde o lekci aerobiku, jde spíše o jakousi pohybovou průpravu do budoucna. Používají se spíše říkadla a hudba z pohádek, nebo speciální rytmické písničky pro děti. Děti se učí těm nejzákladnějším krokům z aerobiku, mají však pro ně své motivační pojmenování. Díky hudbě se již učí rozeznávat rytmus. Využívají se hodně různé pomůcky – míčky různé velikosti, obruče, švihadla , šátky aj. Pomocí hry a zvláštního názvosloví by se do lekce měli zařadit cviky na správné držení těla, vždy posilujeme břicho a mezilopatkové svaly a protahujeme svaly posturální.

Mladší školní věk /7 – 11 let/ 
Zde již děti cvičí přibližně 1/3 –1/2 lekce klasický rekreační aerobik. Používá se speciální hudba pro aerobic v mírném tempu. Klade se důraz na protahování svalů posturálních a na posilování svalů fázických a to vše nejlépe formou hry nebo soutěže, popř . ve dvojicích, s náčiním, v různých útvarech apod.
Ke konci hodiny patří hry pro rozvoj všestranných pohybových schopností, kde se využívají pohybové činnosti s gymnastiky, atletiky, kolektivních her.

Starší školní věk/ 12 – 16 let/ 
Lekce pro tuto věkovou kategorii se již začínají blížit lekcím pro dospělé a děti také zvládají již kroky aerobní choreografie skoro stejně dobře. Hudba je již stejná jako u klasických lekcí, u začátečníků v mírnějším tempu.. Dává se důraz na správnou techniku cvičení, která se může zhoršit stejně jako výkonnost dětí v důsledku rychlého růstu, popř. hormonálních změn /mění s těžiště těla/.

Kromě cviků pro správné držení těla, které nesmí chybět v každé lekci, se mohou zařadit jednoduché cviky na tvarování těla, pro pěknou postavu. Pro motivaci se zařazují pohybové soutěže a nebo se nacvičuje společná skladba třeba na vystoupení.

acquistare cialis Italia acquistare viagra Italia